Spis treści

Współczynniki emisji CO2eq – Ekwiwalent dwutlenku węgla

Dokładne określenie śladu węglowego swojej działalności jest kluczowym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Polsce, podobnie jak na świecie, dostęp do odpowiednich współczynników emisji CO2eq na jednostkę jest niezbędny do przeprowadzenia takich obliczeń. Oto przewodnik, gdzie można znaleźć te cenne dane:

1. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOS-PIB)

IOS-PIB oferuje bogatą bazę danych i publikacji dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska, w tym emisji gazów cieplarnianych. Można tam znaleźć raporty i analizy poświęcone energetyce, transporcie oraz innym sektorom gospodarki, które są źródłem emisji CO2.

Strona internetowa: ios.edu.pl

2. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

KOBiZE, działający przy IOS-PIB, jest kluczową instytucją w Polsce odpowiedzialną za zarządzanie systemem emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Na stronie KOBiZE dostępne są aktualne współczynniki emisji, narzędzia do raportowania oraz bogate zasoby edukacyjne na temat zmian klimatu i emisji.

Strona internetowa: kobize.pl

3. Główny Urząd Statystyczny (GUS)

GUS regularnie publikuje dane statystyczne dotyczące środowiska, w tym emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Raporty i analizy GUS mogą być cennym źródłem informacji o ogólnych trendach emisyjnych oraz o efektywności różnych sektorów gospodarki w zakresie redukcji emisji.

Strona internetowa: stat.gov.pl

4. Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Chociaż nie jest to instytucja polska, EEA dostarcza dane i narzędzia, które są istotne również dla polskich przedsiębiorstw i instytucji. EEA oferuje szeroki zakres informacji na temat emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, w tym współczynniki emisji dla państw członkowskich UE.

Strona internetowa: eea.europa.eu

5. Polskie Stowarzyszenie Badań Wpływu na Środowisko (PSBWS)

PSBWS jest organizacją, która może oferować dostęp do badań i narzędzi związanych z oceną wpływu na środowisko, w tym emisji CO2eq. Choć PSBWS bezpośrednio nie publikuje współczynników emisji, może być źródłem cennych szkoleń i materiałów edukacyjnych.

Strona internetowa: psbws.pl

 

Dostęp do wiarygodnych danych na temat współczynników emisji CO2eq jest kluczowy dla efektywnej analizy śladu węglowego i podejmowania działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Polsce, dzięki działalności instytucji takich jak Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Główny Urząd Statystyczny, a także dzięki międzynarodowym bazom danych jak Europejska Agencja Środowiska, przedsiębiorstwa i instytucje mogą znaleźć niezbędne informacje do precyzyjnego obliczenia swojego wpływu na środowisko.

Pamiętaj, że korzystanie z aktualnych danych jest kluczowe dla zapewnienia wiarygodności Twoich obliczeń. Regularne śledzenie zmian w metodologiach obliczeniowych i współczynnikach emisji pozwoli na dokładniejsze planowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i przyczyni się do skuteczniejszej ochrony naszej planety.

Twoja firma wspiera w redukcji śladu węglowego?

Dołącz bezpłatnie do katalogu firm . Chcemy Cię promować!